ystq_pc_160x600
ystq_pc_160x600_2
明日穿衣建议
卫衣+针织开衫
卫衣+卫衣

2023年临沂6月份气温走势

ystq_pc_500x200

2023年临沂6月份天气预报历史

日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力
2023-06-01 31 20 晴转多云 北风 北风3-4级
2023-06-02 29 15 晴转多云 东北风 东北风3-4级
2023-06-03 29 20 多云 西南风 微风
2023-06-04 26 16 多云转阴 东南风 微风
2023-06-05 27 17 多云转晴 西风 微风
2023-06-06 32 21 晴转多云 西南风 微风
2023-06-07 31 20 多云转阴 西南风 微风
2023-06-08 34 19 阴转多云 东风 东风3-4级
2023-06-09 35 21 多云转晴 西南风 微风
2023-06-10 33 20 多云转晴 北风 北风3-4级
2023-06-11 35 19 多云转小雨 东风 东风3-4级
2023-06-12 30 19 小雨转多云 东南风 微风
2023-06-13 31 19 阴转多云 北风 微风
2023-06-14 34 18 晴转多云 东风 微风
2023-06-15 36 21 东南风 微风
2023-06-16 37 22 晴转多云 东南风 微风
2023-06-17 32 21 多云转小雨 东风 东风3-4级
2023-06-18 28 20 阴转多云 东北风 微风
2023-06-19 23 20 小雨 北风 微风
2023-06-20 32 20 多云转晴 东风 微风
2023-06-21 35 20 晴转多云 西北风 微风
2023-06-22 37 23 晴转多云 西风 微风
2023-06-23 37 23 晴转多云 东风 微风
2023-06-24 34 20 多云 东风 东风3-4级
2023-06-25 29 21 小雨转阴 西风 微风
2023-06-26 29 22 小雨转多云 西南风 微风
2023-06-27 34 25 晴转阴 南风 微风
2023-06-28 34 24 中雨转大雨 西南风 西南风3-4级
2023-06-29 29 22 雷阵雨转多云 东北风 微风
2023-06-30 32 21 晴转多云 东南风 微风

天气评论

03-24:疫情封小区一天
08-26:滴滴滴
08-07:淹了
01-26:寒冬消退,春将至。
08-07:雨雨雨雨雨雨雨还是雨
08-07:好别下了
07-19:下雪吧
06-08:我不喜欢下雨下雨没地方玩
01-05:我喜欢下雪!
08-04:还好啊
1 2

2023年临沂6月份天气统计

2023年临沂6月份风向统计

西风(3天) 北风(3天) 东南风(5天) 南风(8天) 西南风(2天) 西北风(3天) 东北风(2天) 东风(4天)

2023年临沂6月份风力统计

西风3-4级(2天) 北风3-4级(2天) 微风(7天) 西南风3-4级(2天) 西北风3-4级(2天) 东北风3-4级(2天) 南风3-4级(6天) 东风3-4级(4天) 东南风3-4级(3天)
ystq_pc_500x200_2
ystq_pc_500x200_3